top of page

Online video kurz

Po zakúpení dostanete link a pôjdete svojím tempom

1 video na vysvetlenie

69 videí na vykorenenie vzorcov chudoby

24 dalších videí:

Meditácie

Očista kvantového poľa

Transformácia nášho ja a jeho multi aspektov

Motlitby a nástroje hojnosti

Práca s energiou hojnosti 

 

Keďže sa kurz ešte stále nahráva je zatiaľ za výnimočnú cenu 111€. 

Momentálne je k dispozícii 70 videí a v priebehu dalších týždňov pribudne zvyšok. 

 

Tento kurz nie je iba o hojnosti, ale o vytváraní si svojej novej reality bez blokov a bez blokujúcich vzorcov. 

Pri vedomí chudoby si vytvárame realitu nedostatku a to vo všetkych oblastiach nášho života. 

 

Túžite po úspechu a nikdy sa vám nič nedarí alebo iba minimum? Cítite, že si robíte sabotáž v rôznych oblastiach vášho života? Musíte vynaložiť obrovské úsilie, aby sa vám vrátilo iba málo? Snažíte sa manifestovať hojnosť a úspech, robíte si pozitívne afirmácie a aj tak sa nič nemení? 

Vzorce nedostatku, vedomie chudoby, problém so seba hodnotou, či iné vzorce ako napríklad pocity viny, nezaslúžim si atď… sú príčinou blokov v úspechu a v hojnosti. Peniaze sú energia, ktorá sa dá zmanifestovať najľahšie, v prípade že nemáte skryté bloky, ktoré vytvárajú vnútorný konflikt a auto sabotáž, ktoré sú väčšinou veľmi dobre skryté. Neúspech je spojený s nedostatočnou seba hodnotou. Tieto vzorce sú spojené so zranením s otcom, ktorý reprezentuje materiálnu rovinu. 

V tomto programe vykoreníme pomocou EFT 69 blokov, ktoré vás udržiavajú vo vedomí chudoby a nedostatku a naučíme sa ako sa stať tvorcom novej zeme vo svojom vnútri, aby sa mohla zmeniť naša vonkajšia realita. 

 

Energia úspechu, prosperity a hojnosti je všade a je našim rodových právom. 

Skutočná hojnosť pramení z vnútorného naplnenia a napojenia sa na Zdroj. 

Táto energia je oslobodená od sebeckých a narcistických presvedčení a dogiem. Boh sa prejavuje v štyroch rovinách: hmotnej, citovej, duševnej a duchovnej. Keď sme to uvideli a veríme tomu, vždy nám bude dané to, čo potrebujeme k tomu, aby sme mohli vyjadrovať božský zdroj v každom okamihu. 

Peniaze sú konsolidáciou láskyplnej Božej energie a čím väčšia je realizácia a prejav tejto lásky, tým väčší je tok.

 

„Prosperita je prejavom božskej podstaty. Všetko vo vesmíre je pre nás a nie naopak. Tieto dary musíme prijímať, používať a prechádzať cez ne. Úspech a prosperita sú duchovné atribúty, ktoré patria každému, ale bohužiaľ ich nepoužíva každý. „

 

Keď hľadíme do budúcnosti so správnou mysľou, naše ciele sa splnia. 

Kto premohol pochybnosti a strach, zvíťazil nad neúspechom.

Myšlienka spojená so silou zdroja sa stáva tvorivou silou. Ten, kto to vie, je pripravený stať sa duchovne silným oveľa viac, stane sa vedomým a inteligentným a bude ovládať svoju mentálnu silu.

 

Tento intenzívny víkend vám umožní úplné ponorenie sa do stavu hojnosti a kompletné

vyliečenie všetkých blokov a chybných vier, ktoré v sebe nesieme čo sa týka hojnosti a úspechu:

 

 • Sabotáž 
 • Vedomie chudoby 
 • Strach z úspechu
 • Nezaslúžim si
 • Vyliečenie neúspechu v minulosti 
 • Treba ťažko pracovať
 • Byť bohatým nie je bezpečné
 • Neúspech
 • Stres z peňazí
 • Hanba byť bohatým
 • Dlhy
 • Strach z odsúdenia
 • Rodové limitacie
 • Stres a práca
 • Strach zo zviditeľnenia
 • Strach zo zmeny
 • Strach z kritiky
 • Seba videnie
 • Seba hodnota
 • Nemôžem byť bohatý keď som duchovný 
 • Peniaze sú zlé a špinavé
 • Nemôžem byť bohatý keď ini trpia….. atď 

 

A zakorenenie nových vzorcov:

- napojenie sa na kanál tok hojnosti, 

 • vyberanie si rastu a hojnosti 
 • Prerastenie nižšej mysle
 • Myseľ hojnosti 
 • Otvorenie sa úspechu
 • Zmena vo viere
 • Otváranie sa novým nekonečným možnostiam
 • Pozitívne videnie
 • Nová verzia hojnosti môjho Ja

atd...

 

Vykorenenie vedomia chudoby

111,00€Cena
  bottom of page