top of page

Avatar Ascension Academy

AAA je duchovná škola vzostupu.

Prebiehajú v nej rôzne online kurzy, ktorých sa môžete zúčastniť,

alebo si zakúpiť kompletný kurz a ísť svojím tempom.

Zuzu_divine_heart_heaven_paradise_peace_sun_light_--v_5.2_0731c03f-aa6b-4889-ae9f-efa03649

CESTA DO BOŽSKÉHO SRDCA

 

“Ó, láska, čistá hlboká láska. Buď prítomná, buď tu a teraz, buď všetkým… dovoľ mi slúžiť ti, dovoľ mi byť tvojím dychom a tvojím srdcom.”

 

18.1.2024 sa otvára nový nádherný 12 týždňový kurz hlbšieho prebudenia srdca. Kurz bude vo štvrtky večer o 19h. Každá seansa bude prebiehať bez zdieľania prítomných, v hlbokom meditačnom stave a v tichu.

Meditácia bude podporená rytmickým a zvukovým liečením šamanských nástrojov a vysoko vibračnými frekvenciami mís a iných nástrojov. 

Cena - podľa počtu prítomných 20€ za seansu na osobu (celková suma 240€), nad 30 prítomných 17€ (celková suma 204€)… 40 prítomných 15€ (celková suma 180€)… atd

Platba vopred. 

Po každej meditácii bude zaslaná nahrávka ku ktorej budete mať prístup doživotne.

Zahlásiť sa môžete na email zuzanamareyahgrace@gmail.com alebo cez messenger. ❤️

 

 

Na programe budú rôzne meditácie, cvičenia a duchovné praktiky založené na budhistickej, gnostickej a sufi tradícii, ktoré veľmi dobre poznali cestu do únie s dušou a s bohom, ktorá ide cez srdce - portálom do vyšších svetov. 

Našou úlohou na tejto zemi je prejsť si všetkými lekciami až kým sme všetko nepochopili a teda sa už nemusíme inkarnovať. Cesta do božského srdca nám v tomto procese pomáha tým, že zmajstrujeme naše nižšie - ľudské srdce a budeme schopní prekonať nižšie stavy, naše nízke emócie, vstúpiť do stavu nestrannosti ktorá je nutná aby sme dosiahli bezpodmienečnú lásku. Tá nám umožní vykonávať našu misiu služby pre ľudstvo. Naše vyššie láskavé ja začne žiariť cez nás a osvetlovať nie len našu cestu, ale aj cestu ostatných, staneme sa majákom pre všetkých, ktorých stretneme. 

 

Na programe: 

 • Tiché srdce

 • Rytmus srdca

 • Zosúladenie srdca a mozgu

 • Zosúladenie žliaz a hormónov

 • Vytváranie nových nervových spojení v mozgu

 • Vyrovnanie a harmonizácia elektromagnetických polí a tiel 

 • Vlastník srdca

 • Oddelenie sa od vonkajšieho sveta 

 • Gnostická meditácia srdca

 • Vlastné skutky a svedomie

 • Spojenie sa s vlastným srdcom

 • Dych srdca

 • Tajné rytmy

 • Prebudenie srdca

 • Rôzne typy dychu

 • Rozpoznávanie 

 • Plné vedomie

 • Meditačná stabilita

 • Pozorovanie 

 • Sedem Faktorov prebudenia

 • Transmutácia utrpenia a oslobodenie

 • Štyri základy všímavosti a bytia

 • 16 dychových cvičení 

 • 36 častí tela

 • Osem realizácií vyšších bytostí

 • Liečenie vnútorných rán

 • Vyživovanie sa radosťou a šťastím

 • Starostlivosť o myseľ

 • Súcit

 • Stabilita

 • Kreatívna prázdnota 

 • Múdrosť strednej cesty

 • Prekonanie smrteľnosti tela

 • Telo a elementy

 • Telo a vesmír

 • Druhé srdce a naše nekonečné JA

 • Prepojenie sa so všetkým čo je

Výnimočný Kurz 

Cesta k posvätnému partnerstvu

Výnimočný Kurz 

Cesta k posvätnému partnerstvu

 

Špeciálne vytvorené pre dvojplamene, podvojné duše, Sofiine dvojplamene, alchymické duše a vzťahy novej zeme

Avatar Ascension Academy vám ponúka nový výnimočný akceleračný kurz o tom ako sa stať posvätným partnerom a priťahovať si vzťahy novej zeme. 

Tento kurz je vhodný pre dvojplamene a pre všetkých, ktorí túžia po krásnych, zdravých a naplnených vzťahoch pretrvajúcich vo  vysokých vibráciách.

Kurz je veľmi intenzívny a je vytvorený tak, aby ste prešli všetkými najdôležitejšími procesmi, ktoré vynesú napovrch a vyliečia všetko, čo vám bráni byť v posvätnom vzťahu.

Je kondenzovaný do 6 týždňov, každá seansa trvá dve hodiny.  

 

 

Dosiahli sme kľúčový moment v evolúcii Zeme. Táto inkarnácia je významná a obzvlášť pre Dvojplamene a pre všetky vzťahy, ktoré ja nazývam posvätné. 

Posvätné vzťahy sú vzťahy novej zeme. Teraz je chvíľa, kedy ukončujeme tieto staré cykly, odstraňujeme bloky a liečime zranenia, aby sme tieto vzťahy mohli inkarnovať a zrealizovať. 

Hviezdne deti svetla sú tu na to, aby tieto vzťahy zrealizovali a učili tak humanitu bezpodmienečnej láske. Preto sa na ich duchovnej ceste budú musieť učiť a rásť, aby mohli splniť ich vyšší božský účel a poslanie.

 

Posvätné vzťahy sú vzťahy, v ktorých sa mení paradigma, staré šablóny zanikajú, pretože je nutné ísť do  oveľa vyššej úrovne Jednoty prostredníctvom splynutia duší ako Jedno, teda to, čo ja volám alchýmia duší. 

 

Spojenie Dvojplameňov, ale aj iné posvätné vzťahy sú navigované našim Vyšším Ja, ale tieto vzťahy ešte nie sú primerane pochopené a pripravené na mentálnej a fyzickej úrovni na úniu. 

 

Staré vzťahy, kde mnohí hľadali spojenie iba na fyzickej úrovni, aby zaplnili prázdnotu sa rúcajú, ale mnohí ľudia nevedia ako sa dostať do hlbšej úrovne, pretože ich blokujú ich vlastne zranenia. 

 

Nové vzťahy a ich možnosť únie sú založené na hlbokej práce na duši. 

Ak niekto stále obchádza skutočnú prácu duše, nemôže sa dostať k skutočnému oslobodeniu a k božskému harmonickému zjednoteniu s posvätným partnerom tohto života, či už je to dvojplameň alebo iné alchymické spojenie duší. 

 

Práve na toto bol vytvorený tento kurz, s najhlbších súcitom, pochopením a schopnosťou držať priestor, aby sa jeho účastníci mohli cez procesy posunúť. 

 

V tomto výnimočnom kurze prebehne:

 

Vykorenenie najdôležitejších zranení

Zranenie s matkou a s otcom

Stopnutie runner chaser dynamiky

Priprava vonkajšej únie

Yin & Yang a Vnútorný pár

Udržanie rovnováhy v kritickej situácii

Vnútorná pravda a sloboda

Vnútorná únia

Únia s vyšším Ja a so zdrojom

Vstupovanie do vlastnej sily

Seba láska, Seba hodnota a Seba rešpekt

Ochrana vzťahu

Magnetické priťahovanie

 

Dátumy:

Cena kurzu 333 €

Video Kurz posvätného partnerstva 

 

35 videí, 18 meditácií, 12 hodín

 

Zranenia odmietnutia, zrady, opustenia, krivdy a poníženia. 

Vysvetlené plus kvantová meditačná hypnóza na vyliečenie na hlbších úrovniach.

Únia vnútorného páru Yin Yang energií

Stretnutie sa s dušou

Únia s dušou

Únia so Zdrojom

Štyri typy vzťahov

Posvätná únia

Posvätné vzťahy analýza

Vnútorný pokoj

Emocionálna očista v kríze

Magnetické otvorenie sa láske

Nevedomé vzťahy

Seba láska

Kvantový skok do najlepšej verzie

Príprava vonkajšej únie

Prečistenie energií medzi partnermi

7 pilierov partnerstva

Život podľa zázrakov duše

Pustenie a odovzdanie vzťahu bohu zdroju

 

Po zakúpení dostanete link na YouTube videá

333€

273080448_496648471844490_835659735080852208_n.jpg

Video kurzy na stiahnutie

Aktivácia a otvorenie 3. oka, napájanie sa na vyššiu dušu. 

 

Kompletný kurz o aktivácii a otvorení tretieho oka.

Epifýza je najdôležitejšia žlaza pri našom duchovnom vývoji, sídlo našej duše.

Ako sa propraviť, stravovať, ako detoxikovať, posilniť a stimulovať epifýzu.

Aké sú znaky otvárania 3. oka?

Spolu 23 rôznych videí, cvičení, energetických, zvukových, dychových, zámer, vizualizácia... množstvo informácií, ktoré Vám zaručí úspech.

Všetky videá sú zorganizované tak, aby ste veľmi progresívne, jemne a úplne bezpečne otvorili vašu šišinku mozgovú.

Kurz pokračuje rôznymi meditáciami a cvičeniami ako sa spájať  so svojou dušou.

Do tohto kurzu ešte stále dopĺňam dalšie a dalšie videá, preto je zatiaľ cena v zľave. 

Po zakúpení dostanete link na youtube

Cena 55 euro  (111euro)

12 týždňový intenzívny kurz vzostupu – prvá oktáva.

Čo je to vzostup? Je to vlastne zostup vysokofrekvenčných energií do nášho tela. Je to zmena frekvencií v našom vedomí, v našich energetických telách a v našom fyzickom tele čo môže byť veľmi náročné. Je to presun nášho vedomia z jednej reality do druhej.

Aby sme prešli mohli prejsť vzostupom, musíme prispôsobiť naše telo a naše myslenie tejto časovej línii. Musíme byť úplne zladení s našou pravou organickou časovou líniou, s našou misiou duše a s našou božskou pravo podstatou. Prechádzame expanziou a ideme k vyššiemu vedomiu Multi dimenzionálnej bytosti. Naša planéta sa mení na vyššie dimenzionálna frekvenčné roviny existencie, ktoré nás nútia neustále sa im prispôsobiť. Zažívame tým veľa fyzických, mentálnych a emocionálnych príznakov, pretože naše bunky menia frekvenčné vzorce.

Táto prvá oktáva vzostupných kurzov je o dokonalej príprave nášho fyzického tela na vzostup.

Počas týchto 12 týždňových akceleračných vzostupných kurzov budeme pracovať na tom, aby sme úspešne stelesnili vnútorné svetlo, aby sme boli schopní ho v sebe ukotviť a udržať si ho, aby sme získali prístup k jasnosti potrebnej na poznanie a vyjadrenie nášho skutočného duchovného účelu.

 

-naučíme sa sebaovládaniu

-spoznáme cestu našej duše, jej účely

-naučíme sa počúvať jazyk nášho srdca

-vnímať vyššie frekvencie našej hlbšej duše

-rozvíjať naše spojenie s monádom

-vyčistíme negatívne ego

-programy strachov

-emocionálnu bolesť v nižších čakrách

-uvedomíme si fungovanie nevedomej mysle, inštinktívnej mysle a vedomej mysle 

-budeme pracovať na seba hodnote, seba uvedomení

-na bezpodmienečnej lásky a súcite k druhým, na seba láske

-naučíme sa pozerať na svet z pohľadu Božskej mysli

-znovu nastavenie cesty našej duše

-výber a nastavenie sa na jedinú, organickú líniu – Timeline našej duše

-reset nášho fyzického tela

-reset všetkých buniek na dokonalé zdravie a regeneráciu

-odstránenie Matrixu smrti a degenerácie

-energetická ochrana s platinovým svetlom s 12. Dimenzie

-základy vytvárania svetelného tela

-napojenie sa na pol jednoty

-zosúladenie meridiánov s kozmickými a planetárnymi meridiánmi

-uzavretie karmy a cyklov minulosti

-energetická príprava fyzického tela

-energetická príprava priestorov

-vyrovnanie polarít v tele

-vyčistenie jaziev na srdci a tvorba kryštálového srdca 

-spolupráca so vzostupnými majstrami a naladenie sa na ich vibrácie

-ovládnutie svojho energetického Morfo-genetického poľa

-práca s vnútornou platinovou Merkabou

-zvyšovanie kvocientu svetla v tele

-práca s energiami a s plameňom 5. dimenzie

-napájanie sa na monáda

-regenerácia a prekódovanie našej DNA tak, aby mohla obsahovať viac svetla, udržať našu novú frekvenciu, naše vyššie vedomie a Multi dimenzionalitu

-práca na elektro magnetickom poli pre pracovníkov Svetla

 

12 týždňový intenzívny kurz vzostupu – druhá oktáva

 

-Práca na svetelnom tele

-Práca s vyšším ja

-Rozpoznanie a komunikácia s vyšším ja

-Napájania sa na monáda

-Vytvorenie Antakary

-Aktivácia 5D čakier a ich zakorenenie

-Aktivácia 7 mentálnych sfér

-Sebauvedomenie

-Udržiavanie vyšších frekvencií

.....

Žiadna služba, ktorú ponúkam nenahradzuje lekársku starostlivosť a vaše fyzické a psychické zdravie je vašou zodpovednosťou. Pokiaľ máte psychické problémy prosím, aby ste mi to povedali vopred. Duchovné a energetické procesy môžu destabilizovať preto nie sú vhodné pre labilnych jednicov. V tomto prípade neodporúčam energetické liečenia, kurzy ani seansy, ktoré by mohli volať silné procesy.

bottom of page