top of page

Meditácia na vyliečenie zranenia zrady

 

Zranenie zrady:

Zakorení sa medzi druhým a štvrtým rokom života vo vzťahu s rodičom opačného pohlavia z dôvodu, že pozornosť rodiča nie je adekvátna očakávaniam dieťaťa.

A tiež ked nastane strata dôvery v rodiča kvôli nesplneným sľubom, klamstvám alebo známkam slabosti.

 

Reakcia ega:

nasadenie ovládacej masky:

Vnucovanie svojej vôle a pohľadu ostatným.

Žiaden kontakt s vlastnou citlivosťou.

Neustála potreba preukazovať vlastnú silu.

Neustála potreba zlepšovať sa.

Snaha o vyznamenanie, tituly, potreba byť výnimočný a dôležitý.

Pripisovanie dôležitosti reputácii, svojmu menu

Vysoké očakávania od druhých.

Uplatňovanie prísnosti, manipulácie a kontroly.

Silná potreba všetko plánovať a nedostatok flexibility vo vzťahu k nepredvídaným situáciám.

Nedostatok dôvery v opačné pohlavie.

Problémy so zverovaním sa iným.

Príliš rýchle uzávery.

Rýchle zdôvodnenie a konanie.

Sklon k urážaniu, náhlemu ukončeniu vzťahov a prerušeniu kontaktu.

Nedostatok tolerancie a netrpezlivosti.

Úzkosť: disociácia, separácia a popieranie.

 

Kedysi dávno sme zažili neistotu, strach. Z rôznych dôvodov (rozvod, manipulácia, úmrtie, choroba, sťahovanie, požiar, životná nehoda, opustenie, návrat do školy, opatrovateľka atď...) sa naš svet zrútil.

Stratili sme dôveru vo vzťahy. Túto afektívnu, aj materiálnu neistotu bolo ťažké niesť. Aby sme sa prispôsobili, nevedome, vyvinuli sme tento obranný systém: kontrolu. Všetko musime riadiť, plánovať, kontrolovať, predvídať, aby sa nám už svet nezrútil. Pritom, ak veci nejdú podľa plánu, ak nám situácie unikajú, aktivuje naša pôvodná neistota a naše zranenie následne reaguje.

Je to silnejšie ako my. Nemôžeme si pomôcť. Staré spomienky sa prebúdzajú. Staré rany sa otvárajú a my sme zmietaní ich účinkami.

 

S bolestnou neistotou zrady je ťažké žiť. Ovplyvňuje všetko, čo robíme.

Môže to zájsť až po fyzické násilie. Keď veci nejdú tak, ako by sme chceli, kopí sa v nas veľa reakcií. Citime hnev, výčitky. Situácie nám unikajú. Prestávame sa ovládať. Zranenie zrady sa aktivovalo a vzalo nas do víru veľmi nepríjemných pocitov a vnemov.

Chceli by sme to ovládať, chceli by sme, aby to prestalo, robime že to neexistuje, ale je to oveľa silnejšie ako my.

Sme ako posadnutí. Sme bezmocní. Niečo v nás preberá kontrolu a my nedokážeme tieto reakcie zastaviť.

Je to emocionálne zranenie zrady.

 

Keď je toto zranenie hlboké, vždy sa snažíme mať pravdu, presviedčame ostatných, že máme pravdu. Musíme mať posledné slovo. Niekedy dokonca útočíme, sme násilni, vyčítaví. Bez toho, aby sme si to uvedomovali, dusíme, drvíme, znehodnocujeme. Týmto správaním, pritahujeme svoj najväčší strach. Strata, neistota, opustenosť.

 

Z tohto dôvodu nechávame nasim blizkym prilis malý priestor. Radšej robíme všetko sami, aby sme si mohli byť istí, že to bude urobené správne.

Nemáme žiaden priestor na plytvanie časom.

Berieme na seba všetku zodpovednosť.

Sme presvedčení, že dobrotivosť inšpiruje naše kroky. Ze je to skutočne pre dobro všetkých.

Nevedome hovoríme svojim blízkym, že ich spôsob myslenia alebo konania nie je dobrý.

Nevedome ich znehodnocujeme, robíme ich neistými a závislými. Pripravujeme svojich blízkych o ich objavovanie a ich tvorivú silu. Pokračovaním v kontrole všetkého prebytočného si živíme svoje zranenie zrady.

To priťahuje emocionálne, materiálne alebo finančné vyvlastnenie.

Priťahuje to klamstvá, lži a znovu zradu. Udržuje to v nás strach, žiarlivosť, majetníctvo. A priťahuje to zdravotné problémy.

Po fyzickej stranke sa manifestuje ako bolesti hlavy, únava, nespavosť a tráviace problémy. Toto zranenie nám može dať panické strachy.

 

Táto meditácia je založená na princípe kvantovej hypnózy, aby mohlo prebehnúť liečenie na hlbšej úrovni vedomia. 

Meditácia na vyliečenie zranenia ZRADY

25,00€Cena
    bottom of page