top of page

Meditácia na prečistenie energií medzi partnermi a na prepojenie na všetkých čakrách.

Táto meditácia nás naučí ochrániť si svoje energie, správne prečistiť toxické putá medzi dvomi osobami, bloky, spútania, reťaze…

Umožní nám prepojiť sa skutočne na úrovni srdca a nie ega, na všetkých čakrách a to úplne bezpečne, bez nátlaku a v najhlbsej láske.

Meditácia na preč