top of page

Jednorázové kurzy Akašské záznamy

Akášské záznamy sa tiež nazývajú „Pamäť duše“. Každá osoba, zviera, skupina, organizácia, udalosť a miesto na Zemi má svoj vlastný Akášský záznam. Na základe božského prvorodeného práva máme možnosť pristupovať k našim vlastným osobným záznamom Akáša, ako aj záznamom všetkých skupín, ktorých sme súčasťou. Každá bytosť na planéte má prístup do  Akášských záznamov, v ktorých hrá rolu jej duša. V opačnom prípade nikto nemôže pristupovať k našim osobným záznamom Akáša bez nášho výslovného povolenia. 

Môžete v nich konzultovať:

∞ Váš osobný a duchovný rozvoj

∞ Dostanete prístup k informáciám, ktoré potrebujete pre svoj rozvoj 

∞ Znovu sa spojíte so stratenými alebo zabudnutými časťami svojej duše

∞ Je tu objasnenie životných vzorcov, blokov, nedorozumenia, traumy, stretnutí, vzťahov, rušivých emócií, obmedzujúcich myšlienok.

∞ Oslobodíte sa od svojich minulých inkarnácií (tých, ktoré vytvorili blokády, reťaze, ktoré máte v tomto súčasnom živote).

∞ Získate presné informácie o otázkach, ktoré si kladiete, a o opakujúcich sa problémoch, s ktorými sa stretávate.

∞ Nájdete svoju duchovnú cestu, aby ste spoznali seba, spoznali seba a odhalili svoje pravé Ja.

„Takže toto je krok k tomuto vedomiu a oslobodeniu“.

Kurz obsahuje 40 stranový manuál na okamžité stiahnutie, ako aj MP3 meditáciu, plus jednu osobnú seansu, kde Vás po prvý krát povediem do Akašských záznamov.

 

Jednorázové kurzy Akašské záznamy

90,00€ Běžná cena
72,00€Cena po slevě
    bottom of page